Контакт

+389 2 3220 800

Телефонски број

+389 70 271 002

Мобилен број

[email protected]

Официјална e-mail адреса

50-та Дивизија 5, 1000 Скопје С. Македонија

Ве молиме информирајте нѐ за вашата посета