Со користење на услугите на нашата клиника, се согласувате со следните услови:

Услуги

Нашата клиника нуди гинеколошки услуги, вклучувајќи рутински прегледи, скрининг, консултации и третмани. Ние исто така нудиме услуги за ин витро оплодување (IVF) за пациенти кои се соочуваат со неплодност.

Подобност

Нашите услуги се достапни за возрасни пациенти кои се законски способни да склучат обврзувачки договор. Малолетниците на возраст под 18 години бараат согласност од родител или законски старател за да ги добијат нашите услуги.

Медицински совети

Нашата клиника дава општи медицински совети и информации. Сепак, дадените информации не се наменети да го заменат професионалниот медицински совет, дијагноза или третман. Секогаш треба да се консултирате со квалификуван медицински професионалец пред да донесете какви било одлуки во врска со вашето здравје.

Доверливост

Сериозно ја сфаќаме вашата приватност и ги следиме сите важечки закони и прописи за да ги заштитиме вашите лични податоци. Ние нема да ги откриеме вашите лични податоци на трети страни без ваша изречна согласност, освен во случаи кога тоа го бара законот или за итни медицински случаи.

Надоместоци и плаќања

Нашите цени за услуги ви се доставени во моментот на вашата посета. Плаќањето доспева во моментот на услугата, а ние прифаќаме различни форми на плаќање, вклучувајќи готовина, кредитни картички и осигурување. Ако имате осигурување, ние ќе наплатиме на вашата осигурителна компанија во ваше име.

Откажувања и рефундации

Доколку треба да го откажете или презакажете вашиот термин, ве молиме да нѐ известите најмалку 24 часа претходно. Доколку не го откажете терминот во оваа временска рамка, може да ви се наплати такса за откажување. Повратот на средствата за услугите се утврдува од случај до случај.

Ограничување на одговорноста

Нашата клиника не е одговорна за какви било штети или загуби кои произлегуваат од користењето на нашите услуги, освен во случаи на намерно недолично однесување или грубо невнимание.

Измена на условите и правилата

Нашата клиника го задржува правото да ги измени овие одредби и услови во секое време, без најава. Ваша одговорност е редовно да проверувате дали има ажурирања и промени на одредбите и условите.

Важечки закон

Овие услови и правила се регулирани со законите на јурисдикцијата во која се наоѓа нашата клиника. Сите спорови што ќе се појават во врска со нашите услуги или условите и правилата ќе бидат решени преку арбитража или судовите од односната јурисдикција.

Со користење на услугите на нашата клиника, вие потврдувате дека сте ги прочитале и се согласувате со овие одредби и услови. Ако имате какви било прашања или грижи, не двоумете се да нѐ контактирате.