Често поставувани прашања

Доколку не пронајде одговор на твоите прашања

Работиме со ФЗО

Ин Витро Оплодување е третман за плодност кој вклучува оплодување на јајце клетки со сперма во лабораторија, а потоа пренесување на добиените ембриони во матката.

Нашите лекари специјалисти ќе ја проценат твојата медицинска историја и ќе спроведат испитувања за плодност за да утврдат дали Ин Витро Оплодувањето е соодветна опција за тебе.

IVF Mon Bebe има 20% повисоки стапки на успех во споредба со просекот. Сепак, стапките на успех варираат во зависност од факторите како што се возраста, причината за неплодност и протоколот за лекување.

Потенцијалните ризици од Ин Витро Оплодување вклучуваат синдром на хиперстимулација на јајниците, повеќекратна бременост и вродени дефекти на плодот. Несаканите ефекти може да вклучуваат надуеност поради задршка на течности и гасови, промени во расположението и непријатност за време на процедурите.

Бројот на потребни кругови Ин Витро Оплодување варира за секоја личност и зависи од фактори како што се возраста и статусот на плодност.

Други третмани за плодност што ги нуди нашата клиника се интраутерина инсеминација, третман на машки и женски инфертилитет, лекови за плодност и оперативни зафати.

Возрасните граници за Ин Витро Оплодување зависат од фактори како што се медицинската историја и статусот на плодност.

Процесот на Ин Витро Оплодување обично трае 4-6 недели од почеток до крај.

Одржувањето здрав начин на живот и следењето на упатствата на нашите лекари специјалисти може да помогне да се зголемат шансите за успешен исход на Ин Витро Оплодувањето.

Постапката за вадење јајце вклучува отстранување на јајцата од јајниците со игла. Трансферот на ембриони вклучува ставање ембриони во матката со помош на катетер.

Ембрионите може да се замрзнат и чуваат неколку години.

Ако Ин Витро Оплодувањето не е успешна, може да се разгледаат други опции за третман или алтернативни патишта до родителството.

Пациентите ќе треба да го следат својот лекар специјалист во тек на бременоста и да добијат дополнителна нега по породувањето.