Ние сме посветени за заштита на приватноста и доверливоста на нашите пациенти. Ние разбираме дека информациите што ги собираме од вас се чувствителни и лични и многу сериозно ја преземаме нашата одговорност да ги зачуваме тие информации безбедни.

Оваа политика за приватност опишува како ги собираме, користиме и ги заштитуваме вашите лични информации во согласност со Законот за заштита на лични податоци и Закон за евиденции во областа на здравството и сите други важечки закони и прописи.

Какви информации собираме?

Ние собираме лични информации што ни ги давате кога закажувате преглед, пополнувате формулари или на друг начин комуницирате со нас. Овие информации може да го вклучуваат вашето име, адреса, телефонски број, адреса на е-пошта, датум на раѓање, медицинска историја, информации за осигурување и други релевантни детали.

Како ги користиме вашите информации?

Ние ги користиме вашите информации за да ви обезбедиме најдобра можна грижа и третман, вклучувајќи закажување прегледи, комуникација со вас за вашата медицинска состојба и опции за третман и наплата на вашата осигурителна компанија. Ние, исто така, може да ги користиме вашите информации за истражувачки цели или за подобрување на нашите услуги, но само со ваша експлицитна согласност.

Како ги заштитуваме вашите информации?

Преземаме опсежни мерки за да ги заштитиме вашите лични информации од неовластен пристап, откривање или употреба. Ние користиме физички, технички и административни заштитни мерки за да обезбедиме доверливост и интегритет на вашите информации, вклучувајќи безбедни системи за електронска медицинска евиденција, заштитен ѕид, шифрирање и редовни безбедносни проценки.

Кој има пристап до вашите информации?

Вашите лични податоци се достапни само за овластен персонал кој има потреба од нив за да ги извршува своите должности, како што се лекарите, медицинските сестри и административниот персонал. Ние не ги продаваме или споделуваме вашите информации со трети страни, освен како што е наложено со закон или со ваша експлицитна согласност.

Вашите права и избори

Како пациент, имате право да пристапите, измените или побарате копија од вашите лични податоци. Вие исто така имате право да барате да ја ограничиме употребата или откривањето на вашите информации. Доколку сакате да искористите некое од овие права или имате какви било прашања или грижи за нашите практики за приватност, ве молиме контактирајте го нашиот офицер за заштита на лични податоци.

Промени во нашата политика за приватност

Можеме да ја ажурираме оваа политика за приватност од време на време за да ги одразиме промените во нашите практики или да се усогласиме со законските барања. Ќе ве известиме за какви било материјални промени и ќе добиеме ваша согласност доколку е потребно.

Ви благодариме што ја одбравте нашата клиника за вашите гинеколошки и IVF услуги. Ние сме посветени да ви обезбедиме највисоко ниво на грижа додека истовремено ја штитиме вашата приватност и доверливост.