testosteron-plodnost

Плима и осека на машката плодност: нивоа на тестостерон и модерно татковство

Истражете ја врската помеѓу намалените нивоа на тестостерон и машката плодност. Разберете го влијанието кое начинот на живот, факторите од животната средина и улогата на татковството го имаат врз здравјето на мажите и нивното патување до родителство.