Криопрезервација на ембриони

Криопрезервацијата на ембриони е најсовремена медицинска процедура која овозможува зачувување на ембрионите во замрзната состојба за подоцнежна употреба. Оваа иновативна технологија го револуционизира полето на репродуктивната медицина, обезбедувајќи нови опции за паровите кои сакаат да зачнат и да ја зачуваат својата плодност.

Зошто криопрезервација на ембриони?

Детален опис

Криопрезервацијата на ембрионите вклучува замрзнување на ембрионите на многу ниска температура, обично под -196°C, во течен азот. Процесот вклучува внимателно следење на развојот на ембрионот и потоа избор на ембриони со најдобар квалитет за замрзнување. Ембрионите потоа се ставаат во специјален криопротекторен раствор кој го штити ембрионот од оштетување за време на процесот на замрзнување.

Откако ембрионите се целосно заштитени, тие се ставаат во криовијал и се ставаат во резервоар со течен азот за складирање. Ембрионите можат да останат замрзнати неколку години додека не бидат потребни. Кога парот е подготвен да се обиде да забремени, ембрионите се одмрзнуваат и се пренесуваат во матката на жената за време на циклусот на IVF.

Криопрезервацијата на ембрионот обезбедува неколку придобивки за паровите кои се подложени на третман за плодност. Прво, овозможува складирање на вишокот ембриони, што може да се користи во идните циклуси на IVF. Второ, може да ги зголеми шансите за успешна бременост со тоа што дозволува трансфер на повеќе ембриони во текот на еден циклус. Конечно, може да биде исплатлива опција за парови кои сакаат да имаат повеќе деца.

Најчесто поставувани прашања

Да, криопрезервацијата на ембрионот е безбеден и ефикасен начин за складирање на ембриони подолг период без нивно оштетување. Нема докази кои сугерираат дека децата родени од замрзнати ембриони имаат некакви здравствени ризици.

Ембрионите може да се замрзнат неколку години без значајна штета. Има извештаи за успешна бременост од ембриони кои биле замрзнати повеќе од една деценија.

Не сите ембриони се погодни за криопрезервација. Најквалитетните ембриони обично се избираат за замрзнување, а некои ембриони може да не го преживеат процесот на замрзнување и одмрзнување.

Стапката на успешност на бременоста со замрзнати ембриони варира во зависност од неколку фактори, вклучувајќи ја возраста на жената, квалитетот на ембрионите и бројот на пренесени ембриони. Сепак, генерално, стапките на успех со замрзнати ембриони се слични на оние со свежи ембриони.

Да, замрзнатите ембриони може да се донираат на други парови или да се користат за истражувачки цели. Паровите кои имаат вишок ембриони кои не планираат да ги користат можат да ги донираат на други парови или во истражувачки установи.

Оценки