Криопрезервација на сперматозоиди и тестикуларно ткиво

Криопрезервацијата е процес кој вклучува замрзнување и складирање на биолошки материјали на ултра ниски температури за да се зачува нивната одржливост. Една од најчестите примени на криопрезервацијата е зачувување на сперматозоидите и ткивото на тестисите. Криопрезервацијата на овие материјали може да биде вредна опција за мажите кои сакаат да ја зачуваат својата плодност за идна употреба.

Зошто криопрезервација на сперматозоиди и тестикуларно ткиво?

Детален опис

Криопрезервацијата на сперматозоидите и ткивото на тестисите вклучува замрзнување и складирање на овие материјали на ултра ниски температури, обично околу -196°C. Овој процес може да се користи за зачувување на машката плодност од различни причини, вклучително и пред да се подложат на медицински третмани кои можат да влијаат на плодноста, како што се хемотерапија или терапија со зрачење. Криопрезервацијата може да ја користат и мажи кои сакаат да ја зачуваат својата плодност од лични или социјални причини, како што е одложеното раѓање.

Процесот на криопрезервирање на сперматозоидите вклучува собирање примерок од сперма, негова обработка за да се концентрира спермата, а потоа замрзнување со помош на раствор за криоптекција. Примерокот може да се чува многу години и може да се користи во иднина за третмани за плодност, како што се IVF или ICSi.

Криопрезервацијата на ткивото на тестисите е понова техника која вклучува отстранување на мало парче тестикуларно ткиво и негово замрзнување. Оваа техника може да се користи за мажи кои не произведуваат сперма во нивниот ејакулат, како оние со неопструктивна азооспермија. Криопрезервираното ткиво на тестисите може да се користи во иднина за екстракција на сперма за употреба во третмани за плодност.

Најчесто поставувани прашања

Да, криопрезервацијата е безбеден и ефикасен метод за зачувување на машката плодност.

Да, криопрезервираните сперматозоиди и ткивото на тестисите може да се користат во различни третмани за плодност, како што се IVF и ICSi, за да се постигне бременост.

Криопрезервираните сперматозоиди и ткивото на тестисите може да се чуваат многу години, дури и децении.

Постои многу низок ризик од генетско оштетување на криопрезервираните сперматозоиди и ткивото на тестисите. Сепак, овој ризик е минимизиран со употреба на криопротектори и процедури за внимателно ракување.

Оценки