Laser assisted hatching

Laser assisted hatching е најсовремена медицинска процедура која може да ги зголеми шансите за успешна бременост за паровите кои се борат со неплодност. Тоа вклучува користење на ласер за да се создаде мала дупка во надворешниот слој на ембрионот, што може да го олесни ембрионот да се всади во матката.

Што е Laser assisted hatching?

Детален опис

Laser assisted hatching е специјализирана медицинска процедура која обично се изведува за време на ин витро оплодување (IVF). За време на IVF, јајце клетките се оплодуваат со сперма во лабораторија, а потоа се оставаат да се развијат во ембриони. Овие ембриони потоа се пренесуваат во матката на жената со надеж дека ќе постигнат успешна бременост.

Сепак, некои ембриони може да имаат дебел надворешен слој што може да им го отежне имплантирањето во матката. Ова може да биде особено точно за жените кои се над 35 години, имале повеќекратни неуспешни обиди за IVF или имаат ембриони со абнормални надворешни слоеви. Во овие случаи, laser assisted hatching може да биде корисна процедура.

За време на laser assisted hatching, специјалистот за плодност користи ласер за да создаде мала дупка во надворешниот слој на ембрионот. Ова може да му олесни на ембрионот да излезе од неговиот надворешен слој и да се всади во матката. Постапката се изведува под големо зголемување за да се осигура дека ласерот создава точна и прецизна дупка.

Laser assisted hatching е минимално инвазивна процедура со минимални ризици или несакани ефекти. Обично се потребни само неколку минути за да се изврши, а пациентот обично може да се врати дома истиот ден. Постапката ја вршат искусни специјалисти за плодност кои користат најсовремена опрема за да обезбедат најдобри можни резултати.

Најчесто поставувани прашања

Да, laser assisted hatching е безбедна процедура со минимални ризици или несакани ефекти. Ризиците од компликации се многу мали, а процедурата ја вршат искусни специјалисти за плодност кои користат најсовремена опрема за да обезбедат најдобри можни резултати.

Не, laser assisted hatching не гарантира бременост, но може да ги зголеми шансите за успешна имплантација и бременост. Стапките на успех на IVF се под влијание на многу фактори, вклучувајќи ја возраста, историјата на плодноста и целокупното здравје.

Laser assisted hatching обично трае само неколку минути за да се изврши. Пациентот обично може да се врати дома истиот ден.

Типично може да се обидете да забремените во рок од неколку дена по процедурата. Сепак, важно е да ги следите упатствата на вашиот специјалист за плодност за најдобри можни резултати.

Оценки