Генетски скрининг пред имплантација

Предимплантациски генетски скрининг (PGS) е процедура која овозможува идентификација на генетски абнормалности кај ембрионите пред нивната имплантација во матката. Тоа е високо специјализирана техника која има потенцијал да спречи пренос на генетски нарушувања и да ги подобри шансите за успешна бременост.

Зошто PGS?

Детален опис

Предимплантациониот генетски скрининг вклучува отстранување на неколку клетки од ембрионот што е создаден преку ин витро оплодување. Овие клетки потоа се анализираат за генетски абнормалности користејќи напредни техники за генетско тестирање. Резултатите од анализата се користат за да се утврди кои ембриони се погодни за имплантација.

Постапката обично се изведува на ембриони кои се во фаза на бластоцист, што обично е околу пет дена по оплодувањето. Во оваа фаза, ембрионот е развиен во топка од клетки што содржи и ембрионални и екстра-ембрионални клетки. Ембрионските клетки се оние кои на крајот ќе го формираат фетусот, додека екстра-ембрионските клетки ќе ја формираат плацентата.

Клетките што се отстрануваат од ембрионот обично се земаат од трофектодермот, кој е надворешниот слој на клетки што ќе ја формира плацентата. Тоа е затоа што клетките на трофектодерм се полесно достапни од ембрионските клетки и имаат помала веројатност да го оштетат ембрионот.

Клетките кои се отстранети од ембрионот потоа се анализираат за генетски абнормалности со користење на различни техники, како што се флуоресцентна in situ хибридизација (FISH), компаративна геномска хибридизација (CGH) или секвенционирање од следната генерација (NGS). Резултатите од анализата се користат за да се утврди кои ембриони се погодни за имплантација.

Најчесто поставувани прашања

PGS обично се препорачува за парови кои имаат висок ризик да пренесат генетско нарушување на нивното потомство или за парови кои доживеале повторливи спонтани абортуси или неуспеси во имплантација.

Не, PGS не може да гарантира здрава бременост. Сепак, може да ги подобри шансите за успешна бременост со идентификување на ембриони со помал ризик од генетски абнормалности.

Посветеност

Повеќе состаноци - може да одземе време.

Цена

Варира во зависност од тестирањето што се користи.